Karujaht 2017

Keskkonnaamet lubab 1. augustil algaval karujahi hooajal küttida kuni 55 pruunkaru, mis on ühe isendi võrra vähem kui möödunud aastal.

Pruunkaru on kaitsealune liik, mistõttu jaht on lubatud vaid karu tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjude vältimise eesmärgil.

Pruunkaru küttimismahu otsustamisel arvestatakse karu asustustihedust, juurdekasvunäitajaid, arvukuse muutust viimase nelja aasta jooksul, eelnevate aastate küttimisstruktuuri ning 2016. ja 2017. aasta kahjustuste ulatust. Karu üldarvukus Eestis on 2016. a sügisese seisuga ligi 700 isendit.

Karu käekäigu üheks indikaatoriks on samaealiste poegadega pesakondade arv. 2016. aastal registreeriti Eestis kokku 71 sellist pesakonda. See on mõnevõrra rohkem kui mullu, pikemat perioodi vaadeldes viitab see karude arvukuse taastumisjärgsele stabiliseerumisele. Lisaks suurenenud siginud emasloomade arvule paistavad viimased kolm aastat silma ka kõrge pesakonna keskmise suurusega, mis on jäänud vahemikku 2,15-2,34. Sama number varasema perioodi kohta oli 2,1. Siginud ehk poegadega emakaru küttimine on jahieeskirja järgi keelatud.

„Neid andmeid analüüsides võib kindlalt väita, et meie karupopulatsioon on heas seisundis ning eeskujuks kogu ülejäänud Euroopale. Paraku kaasneb karude arvukuse tõusuga ka nende poolt tekitatud kahjustuste suurenemine. Eelkõige on kannatajaks mesinikud, aga ka loomapidajad. Juba praeguseks on tänavusi karukahjustusi fikseeritud rohkem kui terve eelmise aasta peale tervikuna kokku,“ sõnas Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse peaspetsialist Margo Tannik.

Sel aastal on karud lõhkunud Eestis 205 mesitaru, hävitades 230 mesilasperet. Lisaks on karu murdnud kaks veist, kaks lammast ja kahjustanud nelja silopalli. Kahju põhjustanud nuhtlusisendi küttimiseks väljastas Keskkonnaamet suve keskel eriloa Ida-Virumaale. Karu nähti küll korduvalt, kuid loom jäi küttide poolt tabamata.

Maakondlike küttimiskvootide määramise aluseks on kahjustuste esinemise sagedus ja kahju tekitanud isendite arv kahjustuspiirkonnas. Maakonna limiit omakorda on jagatud jahipiirkondade vahel ning rohkem on suunatud küttimist neisse piirkondadesse, kus kahjustusi on viimasel paaril aastal kõige rohkem esinenud.

Karu küttimise kvoodid maakonniti:

 • Harju maakond – 7;
 • Hiiu maakond – 0;
 • Ida-Viru maakond – 10;
 • Jõgeva maakond – 6;
 • Järva maakond – 4;
 • Lääne maakond – 0;
 • Lääne-Viru maakond – 13;
 • Põlva maakond – 2;
 • Pärnu maakond – 3;
 • Rapla maakond – 3;
 • Saare maakond – 0;
 • Tartu maakond – 4;
 • Viljandi maakond – 2;
 • Valga maakond – 1;
 • Võru maakond – 0.

Karu küttimismahu määramisel on arvestatud, et tegemist on kaitsealuse liigiga Euroopas ning Eesti on saanud tema küttimiseks erisuse. Küttimine on lubatud ainult kiskjakahjustuste ennetamise ja vältimise eesmärgil. Karujahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. augustist 31. oktoobrini.

NB: Ida-Virumaa kontaktisik, kelle juures tuleb karujaht registreerida on Egert Malts   +372 53 321 325. Pruunkaru jahi registreerimiseks tuleb Egertile saata lühisõnum (SMS), milles tuleb märkida ''Karujaht'' ,küti nimi ning jahipiirkond, kus jahti peetakse. Üks registreerimine kehtib 12 tundi arvates lühisõnumi saamise hetkest.

Mtü Ida-Viru Jahimeeste Seltsi Volinike koosolek 2017

3. Juunil kell 10:00 toimub Trahter Valgehobus Mtü Ida-Viru Jahimeeste Seltsi Volinike koosolek kuhu on oodatud kõik meie Jahtkondade volinikud. Volinikud on oodatud alates kella 09:00st juba kohale, et saaksime jagada mandaadid ja alustada kell 10:00 koosolekuga.

 

Lugupidamisega!

Mtü Ida-Viru Jahimeeste Selts

 

FITASC Sporting Eesti Karikas Männikul

Ida-Viru Jahilaskurklubi tegi läinud nädalavahetusel Tallinnas puhta töö!!!

Männikul toimunud FITASC Sportingu Eesti karika võitis üldarvestuses Veikko Tihvan, teiseks tuli Hannes Kuusmik ja kolmandaks Roland Pullerits. Juunioride karika viis koju Tarmo Järvamägi, naiste arvestuse võitis Inga Kõue, veteranidest Alo Ling ja superveteranide parim oli Olev Kuuse.
Open arvestuse, kus osalesid ka väljaspoolt Eestit pärit laskurid, parim oli Tero Rantonen Soomest.

Jahitrofeede näitus

KUTSE
JAHITROFEEDE NÄITUSELE

Olete oodatud Ida-ja Lääne-Virumaa jahitrofeede näituse avamisele

kolmapäeval, 3. mail 2017 kell 11:00
Mäetaguse mõisa II korruse Suures saalis
Näitus jääb avatuks 3. mai – 12. mai 10:00-15:00
Näitusel on väljas nii kodumaised kui ka mõned eksootilised eksponaadid.
Info: +37 2525 6080

Kontakt

Ida-Virumaa Jahimeeste Selts MTÜ

Aadress: Jõhvi, Oru 1a

telefon: 33-56512

e-post: ida.virujs@gmail.com

avatud E 09:00 - 18:00

Panga rekvisiidid

Mtü Ida-Viru Jahimeeste Selts

EE092200001120022462

Asukoht kaardil

 

Back to Top