Ida - Virumaa trofeede hindamine 06.04.2024

L 6.04 kell 9.00 Ida-Viru Jahimeeste Seltsis (Oru 1a, Jõhvi)

Ida-Viru Jahimeeste Seltsi saab oma trofeesid tooma hakata alates 04.03.2024 kuni 6.04.2024

Trofeesid saab tuua esmaspäeviti, kontakt Marko Vinni 522 5905

Ühe trofee hindamise hind on 10 eurot

Trofeede hindamisele toomise tingimused:

Jahitrofeed peavad olema varustatud järgmiste põhiandmetega:

1. Uluki liiginimi ja sugu (nõutav koljude ja võõrliikide puhul).

2. Trofee omaniku ees- ja perekonnanimi.

3. Uluki küttimise päev, kuu ja aasta.

4. Maakond ja jahipiirkond, kus uluk kütiti. Väljaspool Eestit kütitud trofeede puhul ka riigi nimi, kus loom kütiti.

NB! Palume küttimiskohana märkida jahipiirkonna, mitte jahiorganisatsiooni nimi!

NB! Eelpoolloetletud põhiandmeteta trofeed võidakse jätta hindamata või võetakse võimalusel hindamisele teises järjekorras. Nende kandmine jahitrofeede kataloogi sõltub puuduvate andmete lisandumisest kokkulepitud ajaks.

Palume kohaliku hindamisürituse korraldajal kindlustada, et trofeede vastuvõtmisel kontrollitakse vajalike andmete olemasolu ja korrektsust ning puudused kõrvaldataks juba enne hindamist!

Lisaandmed ja erinõuded:

1. Koljude puhul palume märkida, kas loom oli isane- või emane.

2. Kui loom kütiti tehistingimustes (tarandikus), siis tuleb see trofeeinfos ära märkida.

3. Kui hindamisele tuuakse surnuna leitud või avariil hukkunud looma trofee, siis tuleb see trofeeinfos ära märkida.

4. Sarvede puhul palume võimalusel koos trofeega esitada alumise lõualuu üks pool looma vanuse määramiseks.

5. Metskitse ja hirvede sarved palume tuua ilma trofeealusteta ja palume võimalusel koljut enne hindamist mitte lõigata.

6. Metsseahambad palume hindamisele tuua ilma trofeealuseta.

NB! Kes soovivad hindamisel osaleda ja aidata trofeesid hinnata, võtke samuti minuga ühendust.

Kontakt

Ida-Virumaa Jahimeeste Selts MTÜ

Aadress: Jõhvi, Oru 1a

telefon: 33-56512

e-post: ida.virujs@gmail.com

avatud E 09:00 - 18:00

Panga rekvisiidid

Mtü Ida-Viru Jahimeeste Selts

EE092200001120022462

Asukoht kaardil

 

Back to Top