Ilmus uluki asurkondade seisund ja küttimissoovitus 2021

Ilmus kokkuvõte “Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2021”. 6. juulil tegi Keskkonnaagentuur kättesaadavaks oma kodulehel iga-aastase kokkuvõtte eelneva perioodi kohta ja küttimissoovituse järgnevaks perioodiks.

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on tegemist jahimeestele äärmiselt olulise dokumendiga, mis on vajalikuks juhiseks jahindusnõukogudes küttimismahtude määramisel. „Eesti Jahimeeste Selts on deklareerinud, et eesti jahindus on teadus- ja teadmispõhine,” selgitas Korts.

EJS-i juhatuse liikme Priit Vahtramäe sõnul on Jahise infosüsteem oluliselt jahimeeste poolt esitatavate seireandmete kvaliteeti parandanud. „Jahise kaudu esitati 75% karuvaatlustest, aasta varem oli see 62%, millest omakorda 60% oli varustatud piltidega. Tänu Jahise aktiivsele kasutusele oleme saanud ka täpsemaks arvukuse andmed ja sellest lähtuvalt ka küttimise. 2021. aasta seireandmetes on saanud selgust, et tegelikud hirvlaste pabulaloenduse andmed 2020. aasta kohta olidki seoses halbade ilmastikutingimuste pärast ebatäpsemad ja selle aasta aruandes on neid arvnäitajaid korrigeeritud,“ kommenteeris Vahtramäe.

Aruandest tulenevalt tuleks sellel jahihooajal põdra arvukuse hoidmiseks eelmise aastaga sarnasel tasemel Eestis küttida u 5000 põtra. Küttimismahu määramisel jahipiirkondade lõikes soovitab aruanne arvestada ka värske põdrakahjustuse esinemisega.

Metsseaarvukus on viimastel aastatel suurenenud ja eelmisel hooajal kütiti ligi 10 000 metssiga. Selleks, et takistada metssigade arvukuse tõusu ja maandada SAK-i leviku riske, soovitavad ulukiseirajad küttida minimaalselt 14 000 metssiga.

Punahirve soovitatakse küttida 2021. aasta jahihooajal 3200 isendit ja seda selleks, et pidurdada arvukuse jätkuvat tõusu. Saare- ja Hiiumaal soovitatakse punahirve asurkonna ohjamiseks sõlmida sihtgruppide huvidega arvestav kokkulepe.

Metskitse arvukus on tänu intensiivsele küttimisele püsinud eelnevate aastatega samal tasemel. Asurkonna suuruseks hinnatakse 2021. aasta alguseks 130 000‒145 000 isendit. Ulukiseirajad soovitavad küttida suurusjärgus 28 000‒29 000 metskitse.

Küttimisaruandega saab lähemalt tutvuda siin

 

Kontakt

Ida-Virumaa Jahimeeste Selts MTÜ

Aadress: Jõhvi, Oru 1a

telefon: 33-56512

e-post: ida.virujs@gmail.com

avatud E 09:00 - 18:00

Panga rekvisiidid

Mtü Ida-Viru Jahimeeste Selts

EE092200001120022462

Asukoht kaardil

 

Back to Top